Konference Izolace 2022 ve známých kolejích

Během loňského „kovidového“ roku jsem si chvíli pochvaloval, jak lze všechny věci řešit distančně. Na dálku bylo možné učit, přednášet a taky všechno sledovat. Ale zjistil jsem, že to není ono. Chybí přitom potkávání se, potřesení si rukou a další trojrozměrné zážitky, které se s těmito záležitostmi obvykle pojí (včetně něčeho dobrého na zub).

Letos, limitováni osudem, jsme konferenci Izolace 2021 sice uspořádali, ale proběhla distančně. Pojata byla jako webinář a můžu říct, přestože z tohoto pohledu šlo o premiéru, povedla se. Jenže opatření, která její průběh provázela, byla smutná. Bez přímého kontaktu s posluchači to opravdu nebylo ono.

Obr. 1 – Pohled do zasedačky Awalu, která nahradila přednášecí sál. Smutné, při srovnání se zcela zaplněnými sály předchozích ročníků…

Obr. 2 – Přednášející s respirátorem měli úlohu těžkou – s tímto nutným doplňkem se moc dlouho vydržet nedalo

Okamžitá reakce posluchačů je důležitá

Protože už dlouhá léta přednáším na fakultě architektury ČVUT, tak mohu doplnit, že stejně nešťastně jako loňská konference dopadá i srovnání přímých přednášek s distančními. Je mezi nimi dramatických rozdíl. Nespočívá ve sdělení obsahu, ale v účinnosti tohoto sdělení.

Distanční přednáška je také daleko náročnější než živé vystoupení před studenty či posluchači. Při nich je totiž možné podle reakcí publika povídání modifikovat, přidat pro oživení „vtipný zážitek z natáčení“, okomentovat probíranou situaci nebo položit otázku do plenéru. To je něco zcela jiného než pohled do monitoru a deklamování připraveného obsahu. Nic zkrátka nemůže nahradit přednášky „face to face“.

Abych ale byl objektivní, tak musím přiznat, že distanční přednášky mají jednu obrovskou přednost. Je třeba je mít perfektně připravené a nespoléhat se na improvizaci. Během i po skončení přednášení lze navíc identifikovat slabá místa a pro následující příležitost vše vylepšit.

Konference Izolace 2022 na živo

Přes uvedené benefity distančních prezentací doufám, že se již s nutností vystupovat na dálku nepotkám. Budu rád, když si všichni budeme moci užít konference na živo, s dobrou kávou, příjemnými setkáními a dalšími pozitivy kontaktního života. Přesně v tomto duchu připravujeme i následující konferenci Izolace 2022.

Připravili jsme pro ni téma korespondující se současnou situací:

KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBÁLCE STAVEB

s podtitulem NA SLOŽITOSTI NEZÁLEŽÍ

Konstrukční detail je základem úspěchu a neúspěchu současného stavebnictví. Týká se to jak oblasti navrhování, tak oblasti provádění. Proto třeba v rámci svých učebních aktivit preferuji před ostatním právě řešení detailů. Jednak je stejně skladba střechy nebo jiné konstrukce součástí detailu, ale hlavně – konstrukční detail dokumentuje vyspělost technického myšlení! Na složitém detailu se zkrátka pozná, zda je navržen/proveden správně. Pokud se to nepovede, pak to může dopadnout jako na obr. 3.

Obr. 3 – Kumulace prostupů do jednoho místa a setkat se lze s ještě složitějšími detaily

Na obr. 3 je hromadný prostup, který se moc nepodařil. Cílem konference Izolace 2022 bude dát účastníkům návod, jak se takovým „bizarnostem“ na stavbě vyhnout. Jak navrhovat detaily korektně a bezpečně. A nebude to jen o střechách s povlakovými izolacemi, ale také o ostatních obalových konstrukcích plášťů budov, které nás chrání před negativními vlivy venkovního klimatu.

Máte k tématu co říci?

V současné době se cizelujeme program konference tak, aby byl maximálně zajímavý, poutavý a hlavně poučný. Těšit se samozřejmě můžete také na všechny tradiční ceremoniály, které se již staly neodmyslitelnou součástí konferencí Izolace.

Přestože máme připravenou vlastní koncepci programu, jsme stále otevřeni vašim návrhům zajímavých témat, která by se podle vašeho mínění měla v rámci konference objevit. Pakliže máte dojem, že můžete konferenci obohatit o zajímavé poznatky, pak nás neváhejte kontaktovat. Vaše návrhy vítáme a budeme se pečlivě věnovat jejich posouzení, zda korespondují s připravovaným obsahem.

Doufám, že se konferenci IZOLACE 2022 podaří uspořádat v tradičním formátu a se známými pozitivy. Člověk je tvor společenský a distanční formát  aktivit pro něj není přirozený. Proto se už dnes těšíme na setkání s Vámi!

Za pořádající expertní kancelář A.W.A.L. s.r.o.

Ing. Marek Novotný, PhD.