Projekty

Provádíme komplexní nebo dílčí část projektové dokumentace stavebních izolací pro  všechny  typy staveb v oboru:

Zaměření

Naše firma nabízí projekční činnost, a to:

 • hydroizolace spodní stavby
 • izolace střešních plášťů
 • zateplení obvodových plášťů
 • rekonstrukce a sanace vlhkostních poruch
 • pasivní a nízkoenergetické domy

Projektová činnost

 • projekty pro stavební povolení
 • projekty pro výběr zhotovitele
 • projekty pro realizaci staveb

Autorské dozory

V rámci projektové činnosti poskytujeme také autorské dozory, které převážně spočívají v:

 • operativních  úpravách a změnách projektové dokumentace na základě poskytnutých upřesňujících informací zjištěných při provádění
 • kontrola dodržování projektové dokumentace a navrhovaných technologických postupů

Naší snahou je, aby již od projektu byla tato důležitá část stavby, jakou jsou stavební izolace, navržena správně a spolehlivě. Proto s námi spolupracuje s řada projektových ateliérů, kanceláří a investorů v celé republice, jenž využívají naše dlouhodobé zkušenosti z této oblasti.

V rámci své činnosti navrhneme optimální technické řešení, vyhodnotíme vhodnost různých materiálových  variant, specifikujeme výhody a nevýhody nám předloženého  návrhu a provedeme optimalizaci řešení.

Ve svých návrzích se nespecializujeme pouze na jediný materiálový systém, ale v zásadě navrhujeme kvalitní izolační systémy renomovaných výrobců garantující dlouhodobou záruku na použité materiály i celé systémy.

Podrobnost našich projektů  je stanovena dle vzájemné dohody s objednatelem a dle stupně projektové dokumentace. Z naší strany je vždy snaha, aby námi zpracovaná projektová dokumentace obsahovala mimo technické zprávy i návrh problematických detailů s jejich jednoznačným řešením.

Veškeré výstupy lze obdržet v tištěné nebo elektronické podobě.

Stavební izolace

Hydroizolace spodní stavby

Izolace proti vodě a vlhkosti by měly být v našich klimatických podmínkách součástí každé stavby.
Při hledání optimální varianty hydroizolačního systému  spodní stavby vycházíme z konkrétních podmínek dané stavby, z jejího tvaru, umístění v terénu, hydrogeologických podmínek staveniště a okolí a dalších, pro správný návrh důležitých aspektů. Na základě toho zvolíme optimální skladbu hydroizolačního souvrství a dle stupně projektové dokumentace jsou řešeny podrobně jednotlivé detaily návazností a etapových řešení, jenž jsou pro správnou realizaci navrženého systému důležité.

Izolace střešních plášťů

Zpracováváme návrhy řešení hydroizolací střešních plášťů.
Naše snaha je objednateli poskytnout komplexní náhled, pomoci vybrat optimální materiálovou variantu řešení střešního pláště a následně zpracovat projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace je zpracovávána ve vzájemně dohodnuté podrobnosti vždy tak, aby obsahovala jednoznačně řešené problematické detaily navržené a posouzené skladby z pohledu tepelné techniky, a technickou zprávu.

Zateplení obvodových plášťů

Provádíme návrhy tepelných izolací všech konstrukcí včetně řešení detailů. Projektujeme komplexní nebo dílčí část projektové dokumentace zateplení objektu, a to jak novostavby,  tak pro dodatečné zateplení např. panelové výstavby.

Rekonstrukce a sanace staveb vlhkostních poruch

Hydroizolace, jako každá část stavby, má svou životnost. Ta je závislá na několika aspektech, od správného návrhu počínaje, po kvalitní zpracování, použitých materiálech a údržbu konče. Proto dochází k situacím, které vyžadují rekonstrukci či sanaci konstrukcí zajišťujících hydroizolační odolnost stavby.

Průzkum stavby

 • před návrhem sanací je nutné vždy  zhodnotit současný stav.
 • stavebně technický průzkum
 • provedení sond do předmětných konstrukcí
 • vyhodnocení odebraných vzorků
 • vyhodnocení skutečného stavu sanované konstrukce

Návrh sanace

Na základě provedeného průzkumu navrhujeme nové kvalitní sanační systémy, které dokáží zajistit funkčnost jednotlivých konstrukcí a prodloužit celkovou životnost stavby.

Další informace na Sanace železobetonových a zděných konstrukcí.

Modernizace panelové výstavby

Nabízíme zpracování komplexní projektové dokumentace a další nadstandardní služby týkající se projektu opravy vad a sanace, modernizace panelových domů. Máme dlouholeté zkušenosti s projektováním stavebních izolací a se sanací obvodových plášťů panelových domů. Firma se touto problematikou na našem trhu zabývá již  přes 10 let.

Z našich referencí lze vybrat několik v poslední době realizovaných panelových domů, kde byla  také získána státní dotace SFRB  pomocí programu PANEL a Vady panelové výstavby (statické poruchy).

Doporučíme Vám optimální technické řešení a zpracování technických podkladů v závislosti na Vašich finančních možnostech a investičním záměru.

Komplexní oprava a modernizace panelových domů znamená:

 • statické zajištění panelového domu a konstrukcí
 • sanace střešního pláště
 • sanace lodžií a balkónů
 • dodatečné zateplení fasády včetně řešení tepelných mostů
 • výměna oken a meziokenních vložek
 • řešení vstupních prostor
 • termovizní a akustické měření

Nabízíme Vám vyhotovení:

 • Projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Projektové dokumentace pro výběrové řízení
 • Projektové dokumentace pro provedení stavby
 • Statického posudku pro program SFRB Vady panelové výstavby
 • Energetického auditu
 • Energetického průkazu
 • Energetického štítku

Nadstandardní služby v oblasti sanace panelových domů:

 • měření termovizní kamerou
 • měření vnitřních povrchových teplot v problémových detailech
 • akustické měření
 • technický dozor

Pasivní a nízkoenergetické domy

Poskytujeme zpracování dokumentace (projekty, výpočty,…) pasivních a nízkoenergetických domů. Jakožto etablovaná projekční kancelář máme zkušenosti s projekty větších staveb, které rádi uplatníme i v oblasti pasivní a nízkoenergetické výstavby.

Více informací na Pasivní a nízkoenergetické domy.

Potřebujete se poradit? Nebojte se zeptat.