Dozory

Nejen v oblasti projekční a poradenské, ale i v realizační oblasti jsme schopni nabídnout své služby.

Zaměřujeme se především na oblasti:

  • Hydroizolací  (od předání podkladu po ochranné vrstvy)
  • Tepelných izolací
  • Sanací železobetonových a zděných konstrukcí

Součástí naší práce je kontrola prováděných izolačních a souvisejících prací přímo na stavbě. Formou specializovaných dozorů kontrolujeme nejen dodržování schválené projektové dokumentace, ale i samotnou kvalitu provádění díla, soulad s technologickými předpisy výrobců a aplikačních firem apod..

V rámci dozorové činnosti na stavbě jsme schopni dořešit některé značně komplikované situace, opomenuté detaily, změny projektů apod.
Vzhledem k tomu, že na řadě velkých stavebních projektů je hlavním investorem zahraniční firma, můžeme se, vzhledem k jazykovému vybavení našich zaměstnanců, zapojit  i do různých technických jednání bez nutnosti tlumočníka.

Z našich zkušeností při zpracovávání expertíz a znaleckých posudků víme, jak fatální důsledky může mít opomenutí zdánlivé maličkosti. Proto jsme toho názoru, že naše práce má svůj smysl a pomůže i Vám.

Potřebujete se poradit? Nebojte se zeptat.