A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Expertní posouzení v oboru stavební izolace a vlhkostní poruchy

Jedná se o vypracování expertíz nejen k vadám již realizovaných objektů, ale i k projektové dokumentaci právě navrhovaných staveb.

Provádíme:

  • Připomínkování poskytnuté projektové dokumentace v jakémkoliv stupni řešení 
  • Připomínkování technického návrhu pro konkrétní podmínky, specifikace výhod a nevýhod řešení
  • Analýza vhodnosti technického řešení do konkrétních podmínek
  • Expertní posouzení provedení stavebních izolací v průběhu realizace, před předáním stavby či v průběhu životnosti
  • Rozbor příčin zatékání do objektu spolu s koncepčním návrhem sanace


Při zpracování posudků se snažíme nalézt a objektivně posoudit příčiny poruch.
Při analýzách příčin vycházíme z několikaletých zkušeností, jenž jsme získali při řešení těchto problémů.
Častou součástí expertního posudku je koncepční návrh řešení, který určí následný postup případné sanace či rekonstrukce.

V rámci koncepčního řešení je možné předložit variantní řešení s konkrétním vymezením výhod a nevýhod jednotlivých návrhů.

 

 

 

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba