Znalci

V rámci naší znalecké a expertní činnosti pravidelně spolupracujeme se znalci, experty a advokáty, kteří doplňují naše znalecké oprávnění nebo s námi spolupracují v právní problematice zpracovávaných znaleckých posudků a další odborné činnosti.

Jedná se zejména o:

Ing. Michal Jedlička

autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, znalec – technické zařízení budov
E-mail: michal.jedlicka@volny.cz

Ing. Tomáš Hoskovec

znalec – všeobecné stavebnictví
E-mail: threal@threal.cz

Ing. Marcel Pelech

znalec – stavebnictví, odvětví různá, se specializací denní osvětlení a oslunění
E-mail: threal@threal.cz

Ing. Ladislav Šelepa

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, znalec – ceny a odhady nemovitostí
E-mail: selepa@volny.cz

Dr.-Ing. Petr Jůn

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace staveb a konstrukcí, vady, poruchy, sanace
E-mail: petr.jun@axter.info

Ing. Richard Valenta, Ph.D.

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, expert - statika a dynamika
E-mail: richard.valenta@hitest.cz

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, znalec - obor stavebnictví - stavební izolace, stavební fyzika
E-mail: marek.novotny@awal.cz

Ing. Petr Kapička

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, znalec - obor stavebnictví - vady a poruchy staveb, stavební fyzika, střechy, fasády a prosklené konstrukce
E-mail: petr.kapicka@awal.cz

Technika je pouze jednou stránkou řešení vad a poruch ve stavebnictví. Vždy je nutné respektovat právní část řešení. Tedy naše práce (v této oblasti) je úzce ve spolupráci s advokátní kanceláří, která určuje základní procesní kroky při řešení vad, poruch a následných reklamací.