A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Akustika

Zobrazuji články 1 až 9 ze 9
12.4.2011  |  Ing. Monika Michálková
Společenské centrum obce Zichovec
Akustická studie - šíření hluku ve venkovním prostoru
více...
16.2.2011  |  Ing. Monika Michálková
Areál ZŠ Babice
Akustické posouzení areálu a výpočet a posouzení denního osvětlení vybraných učeben ZŠ
více...
11.3.2010  |  Ing. Irena Chromá
Bytový a obchodní komplex Hostivař, Praha
Výpočet hluku z dopravy
více...
15.2.2010  |  Ing. Marcel Pelech
SGS Hořovice - výrobní podnik
Výpočet hluku na pracovišti
více...
10.2.2010  |  Ing. Irena Chromá
Jinonická vyhlídka - polyfunkční dům, Praha 5
Akustické posouzení - výpočet hluku z dopravy, stacionární zdroje hluku, hluk ze stavební činnosti
více...
16.8.2007  |  Ing. Marcela Bosáčková
Sportovní areál Hlubočepy, Praha 5 - Hlubočepy
Akustická studie pro stupeň řízení EIA, vliv na okolní životní prostředí z hlediska hlukových parametrů
více...
Luxemburg Plaza, Praha 3
Akustická Studie – výpočty a návrhy složených konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště

Hotel YASMIN, Praha 1
Akustická Studie - hodnocení navržených vnitřních dělících vertikálních konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti v prostorách extrémně namáhaných hlukem, teoretický výpočet ekvivaletní hladiny hluku od provozu VZT jednotek umístěných na střešním plášti

Palác Akropolis, Praha 3
Stanovení požadavků a výpočet vzduchové neprůzvučnosti provozu strojovny vzduchotechnicky

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba