A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Znalci

V rámci naší znalecké a expertní činnosti pravidelně spolupracujeme se znalci, experty a advokáty, kteří doplňují naše znalecké oprávnění nebo s námi spolupracují v právní problematice zpracovávaných znaleckých posudků a další odborné činnosti.

Jedná se zejména o:

Ing. Michal Jedlička, autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, znalec – technické zařízení budov
(e-mail: michal.jedlicka@volny.cz)

Ing. Tomáš Hoskovec, znalec – všeobecné stavebnictví
(e-mail: threal@threal.cz)

Ing. Ladislav Šelepa, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, znalec – ceny a odhady nemovitostí
(e-mail: selepa@volny.cz)

Dr.-Ing. Petr Jůn, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, znalec v oboru stavebnictví, specializace hydroizolace staveb a konstrukcí, vady, poruchy, sanace
(e-mail: petr.jun@axter.info)

Ing. Richard Valenta, Ph.D., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, expert - statika a dynamika
(e-mail: richard.valenta@hitest.cz)

Ing. Marek Novotný, Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, znalec - obor stavebnictví - stavební izolace, stavební fyzika
(e-mail: marek.novotny@awal.cz)

Technika je pouze jednou stránkou řešení vad a poruch ve stavebnictví. Vždy je nutné respektovat právní část řešení. Tedy naše práce (v této oblasti) je úzce ve spolupráci s advokátní kanceláří, která určuje základní procesní kroky při řešení vad, poruch a následných reklamací.

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba