A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Tepelná technika

 • termodiagnostika vad a nepravidelností konstrukcí pomocí termovizní kamery
  • vyhledávání tepelně-technických závad v obvodových pláštích budov
  • kontrola jakosti provedení tepelných izolací
  • určení polohy průniků vzduchu obvodovým pláštěm budovy
  • lokalizace vlhkého zdiva
  • zjištění rozmístění zabudovaného podlahového vytápění
  • odhalení poruch v topném obvodu v konstrukci dle unikajícího média

 • kontrola provedení střešního pláště pomocí komínové kamery
 • měření povrchových teplot konstrukcí
 • měření relativní vlhkosti vnitřního vzduchu
 • zajištění Blower Door Testu (vhodné zejména pro pasivní a nízkoenergetické domy)
   
  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba