A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Soudně znalecké posudky

Naše expertní kancelář je schopna vyhotovit soudně znalecké posudky v oboru stavební izolace a stavební fyzika.

Znalecké a expertní posudky:

 1. vodotěsné izolace;
 2. ploché a šikmé střešní pláště;
 3. provozní  (užitné střešní pláště, zelené, pochozí, pojížděné) balkony, terasy atd.;
 4. spodní stavby – ochrana staveb před spodní vodou a zemní vlhkostí;
 5. inženýrské stavby – mosty, tunely, opěrky atd. ochrana inženýrských staveb před vlivem tlakové a netlakové vody;
 6. interiérové izolace – izolace sprch, bazénů, koupelen, průmyslových a občanských objektů, pivovarů, mlékáren, plaveckých areálů atd.;
 7. fasády, zateplení;
 8. tepelné izolace všeho druhu od stavebních až po průmyslové;
 9. chladírny a mrazírny;
 10. posudky oken, včetně střešních oken, měření a výpočty;
 11. posudky všech konstrukcí, které obsahují vodotěsné izolace, nebo které se na ně napojují;
 12. posudky všech stavebních konstrukcí, které degradují vlhkostí akumulovanou, zkondenzovanou, vzlínavou;
 13. Stavební fyzika (i měření):
      - stavební tepelná technika;
      - akustika;
      - denní osvětlení a proslunění;
 14. Sanace železobetonových a zděných konstrukcí

Ceny a kalkulace všech výše uvedených oblastí ve stavebnictví.

K dispozici mám veškerou měřicí a expertizní techniku v této oblasti, včetně termovize, hlukoměrů atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba