A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Rekonstrukce a sanace staveb vlhkostních poruch

Hydroizolace, jako každá část stavby, má svou životnost. Ta je závislá na několika aspektech, od správného návrhu počínaje, po kvalitní zpracování, použitých materiálech a údržbu konče. Proto dochází k situacím, které vyžadují rekonstrukci či sanaci konstrukcí zajišťujících hydroizolační odolnost stavby.

Průzkum stavby

  • před návrhem sanací je nutné vždy  zhodnotit současný stav.
  • stavebně technický průzkum
  • provedení sond do předmětných konstrukcí
  • vyhodnocení odebraných vzorků
  • vyhodnocení skutečného stavu sanované konstrukce

Návrh sanace

Na základě provedeného průzkumu navrhujeme nové kvalitní sanační systémy, které dokáží zajistit funkčnost jednotlivých konstrukcí a prodloužit celkovou životnost stavby.

 

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba