A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Rekonstrukce a sanace staveb vlhkostních poruch

Hydroizolace, jako každá část stavby, má svou životnost. Ta je závislá na několika aspektech, od správného návrhu počínaje, po kvalitní zpracování, použitých materiálech a údržbu konče. Proto dochází k situacím, které vyžadují rekonstrukci či sanaci konstrukcí zajišťujících hydroizolační odolnost stavby.

Průzkum stavby
 • před návrhem sanací je nutné vždy  zhodnotit současný stav.
 • stavebně technický průzkum
 • provedení sond do předmětných konstrukcí
 • vyhodnocení odebraných vzorků
 • vyhodnocení skutečného stavu sanované konstrukce

Návrh sanace

Na základě provedeného průzkumu navrhujeme nové kvalitní sanační systémy, které dokáží zajistit funkčnost jednotlivých konstrukcí a prodloužit celkovou životnost stavby.

 

Sanace železobetonových a zděných konstrukcí

Nabízíme vypracování posudků a projektů v oblasti sanací železobetonových a zděných konstrukcí. Problematiku zpracováváme komplexně od identifikace příčin nevyhovujícího stavu až po návrh řešení sanace ve stupni pro provedení díla. Jedná se zejména o zamezení přístupu vlhkosti a o opatření, která mají za cíl budoucí ochranu konstrukcí a celých staveb.

Přehled oborů činnosti:
 • utěsňující injektáže trhlin a imperfekcí v železobetonu, horizontální clony a utěsňování zdiva proti pronikání vlhkosti
 • utěsňující membránové injektáže za konstrukci, vytváření hydroizolačního povlaku na vnějším líci konstrukce
 • zpevňující injektáže trhlin a imperfekcí v železobetonu, zpevňující injektáže zdiva
 • zpevňující injektáže za konstrukci, stabilizace podloží, nadzvedávání podlah
 • ochrana výztuže v železobetonu
 • reprofilace konstrukčních prvků
 • zesilování konstrukcí lepenou výztuží, zesilování konstrukcí obecně
 • povrchová ochrana železobetonových konstrukcí, zamezení přístupu látek způsobujících korozi do struktury materiálu, ochrana proti graffity
 • ochrana zdiva, sanační omítky, rekonstrukce historických objektů
 • průmyslové a pojížděné podlahy

Nejčastější oblasti použití:
 • Stavby pro dopravu a parkování (mosty, tunely, pojížděné plochy, parkovací domy, podzemní garáže)
 • Vodní stavby (hráze, vodní elektrárny, kanály, čistírny odpadních vod, nádrže na pitnou vodu)
 • Stavby pro energetiku (komíny, chladící věže, základy větrných elektráren)
 • Průmyslové stavby (podlahy)
 • Stavby pro zemědělství (jímky, sila)
 • Stavby bytové a občanské vybavenosti (podlahy, stropy)

Výběr z referencí
 • BD Korunní, Praha
 • BD Korunní Dvůr, Praha
 • BD Gutova, Praha
 • BD U Libeňského Pivovaru, Praha
 • BD Sněžka, Mariánské Lázně
 • Metro A Petřiny-Motol
 • Malá vodní elektrárna Maršov
 • Výrobní hala Siemens, Drásov
 • Aquacentrum Galandia, Galanta
 • OC Futurum Brno, Hradec Králové
 • OC Šantovka, Olomouc
 • OC Nitra
 • OC Bondy, Mladá Boleslav
 • OC Palladium, Praha
 • BB Centrum, Bratislava

Motivační fotografie…


  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba