A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Stavební izolace

Hydroizolace spodní stavby

Izolace proti vodě a vlhkosti by měly být v našich klimatických podmínkách součástí každé stavby.
Při hledání optimální varianty hydroizolačního systému  spodní stavby vycházíme z konkrétních podmínek dané stavby, z jejího tvaru, umístění v terénu, hydrogeologických podmínek staveniště a okolí a dalších, pro správný návrh důležitých aspektů. Na základě toho zvolíme optimální skladbu hydroizolačního souvrství a dle stupně projektové dokumentace jsou řešeny podrobně jednotlivé detaily návazností a etapových řešení, jenž jsou pro správnou realizaci navrženého systému důležité.

Izolace střešních plášťů

Zpracováváme návrhy řešení hydroizolací střešních plášťů.
Naše snaha je objednateli poskytnout komplexní náhled, pomoci vybrat optimální materiálovou variantu řešení střešního pláště a následně zpracovat projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace je zpracovávána ve vzájemně dohodnuté podrobnosti vždy tak, aby obsahovala jednoznačně řešené problematické detaily navržené a posouzené skladby z pohledu tepelné techniky, a technickou zprávu.

Zateplení obvodových plášťů

Provádíme návrhy tepelných izolací všech konstrukcí včetně řešení detailů. Projektujeme komplexní nebo dílčí část projektové dokumentace zateplení objektu, a to jak novostavby,  tak pro dodatečné zateplení např. panelové výstavby.

 
  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba