A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Projekty

Provádíme komplexní nebo dílčí část projektové dokumentace stavebních izolací pro  všechny  typy staveb v oboru:

Naší snahou je, aby již od projektu byla tato důležitá část stavby, jakou jsou stavební izolace, navržena správně a spolehlivě. Proto s námi spolupracuje s řada projektových ateliérů, kanceláří a investorů v celé republice, jenž využívají naše dlouhodobé zkušenosti z této oblasti.

V rámci své činnosti navrhneme optimální technické řešení, vyhodnotíme vhodnost různých materiálových  variant, specifikujeme výhody a nevýhody nám předloženého  návrhu a provedeme optimalizaci řešení.

Ve svých návrzích se nespecializujeme pouze na jediný materiálový systém, ale v zásadě navrhujeme kvalitní izolační systémy renomovaných výrobců garantující dlouhodobou záruku na použité materiály i celé systémy.

Podrobnost našich projektů  je stanovena dle vzájemné dohody s objednatelem a dle stupně projektové dokumentace. Z naší strany je vždy snaha, aby námi zpracovaná projektová dokumentace obsahovala mimo technické zprávy i návrh problematických detailů s jejich jednoznačným řešením.

Veškeré výstupy lze obdržet v tištěné nebo elektronické podobě.

Zaměření

Naše firma nabízí projekční činnost, a to:

  • hydroizolace spodní stavby
  • izolace střešních plášťů
  • zateplení obvodových plášťů
  • rekonstrukce a sanace vlhkostních poruch
  • pasivní a nízkoenergetické domy

Projektová činnost

  • projekty pro stavební povolení
  • projekty pro výběr zhotovitele
  • projekty pro realizaci staveb

Autorské dozory

V rámci projektové činnosti poskytujeme také autorské dozory, které převážně spočívají v:

  • operativních  úpravách a změnách projektové dokumentace na základě poskytnutých upřesňujících informací zjištěných při provádění
  • kontrola dodržování projektové dokumentace a navrhovaných technologických postupů
  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba