A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Pasivní a nízkoenergetické domy

Ilustrační foto (zdroj: www.zukunft-haus.info)

Poskytujeme zpracování dokumentace (projekty, výpočty,... – viz níže) pasivních a nízkoenergetických domů.

Naše dlouholeté zkušenosti z oblasti tepelné techniky zaručují kvalitu a spolehlivost provedených výpočtů. Při výpočtech pracujeme s reálnými čísly ve snaze dosáhnout funkčního celku a nikoliv jen „papírově“ splnit požadavky pasivního domu.
Jakožto etablovaná projekční kancelář máme zkušenosti s projekty větších staveb, které rádi uplatníme i v oblasti pasivní a nízkoenergetické výstavby.

Spolupracujeme s ověřenými dodavateli.

Nabídka našich služeb pro pasivní a nízkoenergetické domy

Technická podpora pro projektanty a architekty:

Detail parapetu
  • specializované tepelně technické návrhy a posouzení skladeb a detailů v souladu se zásadami pasivní a nízkoenergetické výstavby
  • výpočty energetické náročnosti podle TN 73 0329 (30), které slouží pro prokázání splnění kritérií pasivního / nízkoenergetického domu podle českých  předpisů včetně případného návrhu opatření nutných k dosažení standardu pasivního / nízkoenergetického domu
  • odborné konzultace Vašich návrhů z hlediska tepelné techniky


Služby pro realizační firmy:

  • úpravy typizovaných projektů – zpracujeme pro Vás optimalizaci typizovaného projektu v případě jeho změn a úprav či nadstandardních požadavků dle individuálních  požadavků Vašeho klienta
  • nabízíme zajištění Blower-Door testu

Verifikace A.W.A.L.
Služby (nejen) pro stavebníky:

  • verifikace typizovaného projektu - kontrola správnosti řešení v souladu se zásadami pasivní a nízkoenergetické výstavby zejména z hlediska tepelné techniky
  • úpravy typizovaných projektů včetně optimalizace dle Vašich individuálních přání a požadavků
  • kompletní jednostupňová projektová dokumentace pasivního / nízkoenergetického domu
  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba