A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Denní osvětlení, proslunění a oslunění

Proslunění a oslunění

 • výpočet a posouzení proslunění obytných místností a bytových jednotek
 • výpočet a posouzení oslunění venkovních ploch určených k rekreaci
 • výpočet a posouzení oslunění fasád objektů
 • hodnocení a návrh parametrů obytných místností
 • hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska proslunění
 • hodnocení vlivu výstavby na okolní zástavbu a na sousední rekreační plochy

Denní osvětlení

 • výpočet bočního i horního denního osvětlení
 • výpočet denního osvětlení obytných místností, školských zařízení, zdravotnických zařízení, nákupních, zábavních a sportovních center, průmyslových objektů
 • hodnocení a návrh parametrů obytných místností
 • hodnocení a návrh parametrů pracovních ploch
 • hodnocení a návrh parametrů denních místností
 • hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska denního osvětlení
 • vliv výstavby na okolní zástavbu z hlediska denního osvětlení

Z hlediska návrhu slunečních clon provádíme

 • výpočet denního osvětlení ve stavu beze clon
 • výpočet denního osvětlení s vlivem clon
 • hodnocení vlivu navržených clon na zastínění dotčených míst
  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba