A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Měření vlhkosti

Nedestruktivní měření a detekce vlhkosti v konstrukci impedančními vlhkoměry Tramex

Metoda umožňující zjistit vlhkostní poměry pod povrchem konstrukce bez nutnosti provádět vrtané sondy. K měření používáme přístroje CME4, CMEX, MEP, MRH.
Měřicí přístroje pracují na principu elektrické impedance, díky níž proniká signál do dostatečné hloubky. Obvyklá hloubka měření 20 – 30 mm, i více (dle konkrétního přístroje a materiálového složení konstrukce).

  • Měření obsahu hmotnostní vlhkosti podkladních betonových a anhydritových vrstev (přístroje CME4 a CMEX).
  • Měření obsahu hmotnostní vlhkosti ve dřevě pomocí odporových vidlicových sond (přístroje CMEX a MRH).
  • Detekce vlhkosti pod povrchovými materiály, jako např. omítky, sádrokarton, keramické obklady, povlakové izolace a v materiálu jako např. tepelná izolace, zdivo. (přístroje CME4, CMEX, MEP, MRH III).

V případě Vašeho zájmu o měření vlhkosti, nás kontaktujte na e-mail mereni@awal.cz.

Jako autorizovaný distributor společnosti Tramex pro ČR a SR zajišťujeme také prodej těchto měřicích přístrojů.

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba