A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Měření

Akustika

 • měření analyzátorem zvuku (Brüel & Kjær, Investigator TM typ 2260)
  více zde

Laboratoř akustiky a osvětlení

 • měření vzduchové neprůzvučnosti
 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření doby dozvuku
 • měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku
 • měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku z letecké dopravy
 • účast na mezilaboratorních porovnávacích zkouškách
   
 • měření umělého osvětlení ve vnitřních prostorech
 • měření nouzového osvětlení ve vnitřních prostorech
  více zde

Tepelná technika

 • termodiagnostika vad a nepravidelností konstrukcí pomocí termovizní kamery (FLIR)
 • měření povrchových teplot konstrukcí (měřicí a regulační technika Ahlborn)
 • měření relativní vlhkosti vnitřního vzduchu (měřicí a regulační technika Ahlborn)
 • kontrola provedení střešního pláště (inspekční komínová kamera WÖHLER)
  více zde

Osvětlení

 • měření denního osvětlení luxmetrem
 • měření sdruženého osvětlení luxmetrem
 • měření umělého osvětlení luxmetrem
  více zde

Měření vlhkosti

 • nedestruktivní měření a detekce vlhkosti v konstrukci impedančními vlhkoměry (Tramex)
  více zde

Defektoskopie izolací

 • impedanční defektoskopie povlakových izolací (Tramex)
  více zde

Pasivní a nízkoenergetické domy

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba