A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Laboratoř akustiky a osvětlení

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 227/2011 zajišťuje:

Měření vzduchové neprůzvučnosti
Název zkušebního postupu/metody: Určení vzduchové neprůzvučnosti
Předmět zkoušky: místnosti v budovách, obvodové pláště budov a konstrukce budov

Měření kročejové neprůzvučnosti
Název zkušebního postupu/metody: Určení kročejové neprůzvučnosti
Předmět zkoušky: Místnosti v budovách, konstrukce budov

Měření doby dozvuku
Název zkušebního postupu/metody: Určení doby dozvuku
Předmět zkoušky: Uzavřené prostory, místnosti v budovách

Měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Název zkušebního postupu/metody: Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Předmět zkoušky: Mimopracovní prostředí venkovní, mimopracovní prostředí v objektu

Měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Název zkušebního postupu/metody: Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Předmět zkoušky: Pracovní prostředí

Měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku z leteckého dopravy
Název zkušebního postupu/metody: Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku z letecké dopravy
Předmět zkoušky: Letecký provoz

Měření umělého osvětlení
Název zkušebního postupu/metody: Měření umělého osvětlení
Předmět zkoušky: Pracovní i mimopracovní prostory v budovách

Účast na mezilaboratorních porovnávacích zkouškách

Akreditace
Akreditace

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba