A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Konference IZOLACE 2014

IZOLACE 2013

ŠIKMÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ
předání cen memoriálu Antonína Fajkoše

15. ročník

Datum konání: 23. ledna 2014 od 9:00

Místo: PVA EXPO Letňany, Praha 9 (mapka)

Téma: „Poruchy šikmých střech“

Bližší informace: program 

Hodnocení účasti ze strany ČKAIT: 1 bod

Vložné na konferenci - účastnický poplatek:
950,- Kč bez DPH při registraci do 31.12. 2013
1100,- Kč bez DPH při registraci od 1.1. 2014

Vložné zahrnuje:

 • účast na konferenci Izolace 2014,
 • sborník na CD,
 • občerstvení,
 • volný vstup pro 2 osoby na 16. ročník veletrhu Střechy Praha a Solár Praha (23.-25.1. 2014) po celé tři dny konání v PVA EXPO Letňany.

  Registrace: od 1.12. 2013 do 17. 1. 2014

  Registrace ukončena    Vstup pro registrované

  POZVÁNKA

  Společnost A.W.A.L. s.r.o zabývající se stavební fyzikou a stavebními izolacemi Vás jako pořadatel zve na konferenci Izolace 2014, tentokrát pod názvem „Šikmé střešní pláště“.

  Ústředním tématem připravovaného ročníku jsou šikmé střešní pláště. Toto téma není voleno náhodně. V posledních letech se v naší činnosti objevuje neustále se zvětšující množství případů poruch šikmých střech, které řešíme ať už v rámci znalecké činnosti nebo též v rámci rekonstrukčních projektů. Dotýká se to jak krytiny, tak zejména stavebně fyzikální problematiky těchto střešních plášťů.

  Těšíme se na Vaši účast.

  Organizátoři konference Izolace 2014 a hlavní mediální partner izolace.cz

  Pořadatel:
  A.W.A.L. s.r.o. - expertní a projektová kancelář, Eliášova 20, 160 00 Praha 6

  Ve spolupráci:
  Střechy Praha a Solár Praha

  Záštitu převzali:
  ČKAIT a CSI a.s.

  Hlavní partner:
  Knauf Insulation CZ

  Partner:
  Juta a.s.

  Mediální partneři:
  Grada Publishing, a. s.
  Jaga Media, s. r. o.
  Materiály pro stavbu
  Stavební a investorské noviny
  STAVOkonzult
  Střechy fasády izolace 
  TZBinfo.

  Jsme rádi, že se bude, stejně jako v minulých ročnících, pomáhat dobré věci. V rámci konfernce budepořádána tombola, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Dílna Eliáš.

  Občanské sdružení Dílna Eliáš vzniklo na podzim roku 1997 za účelem zřízení keramické dílny, ve které by mohli lidé s postižením uplatnit své dovednosti, dále se rozvíjet a najít sociální začlenění. Iniciátorkami tohoto projektu byly studentky VŠO – Institutu pedagogiky volného času oboru Sociální terapie a léčebná pedagogika Helena Kuldanová, Monika Nosková a Daniela Kederová. Velkým pomocníkem i spoluzakladatelem Dílny Eliáš byl Horst Altfeld z Association La Branche ve Švýcarsku. Zpočátku fungovalo občanské sdružení jako jeden z článků současně vzniklého Spolku pro léčebnou pedagogiku, od roku 2001 je však už samostatným subjektem.

  Kontakt s klienty v keramické dílně vedl členy sdružení záhy k pomýšlení na další potřebné projekty. Odtud vzešla iniciativa k založení partnerského zařízení v Srbči na Rakovnicku – týdenního stacionáře Společenství Dobromysl. O něco později vznikl i druhý projekt našeho sdružení – Eliášův obchod, který funguje jako tréninkové pracoviště a prodejní místo nejen naší keramické dílny, ale i několika desítek dalších neziskových organizací.

  Od roku 2005 tedy vedlo o. s. Dílna Eliáš současně dvě sociální služby – Keramickou dílnu Eliáš a Eliášův obchod. V počátečních letech existence Eliášova obchodu byly obchod i keramická dílna vedeny jedním pracovním týmem, což se z dlouhodobého hlediska ukázalo jako nepraktické. V září 2009 byly proto vytvořeny týmy dva a obě pracoviště začala fungovat samostatně pod záštitou o. s. Dílna Eliáš. V červenci 2012 se Eliášův obchod osamostatnil zcela a nyní svoji sociální službu provozuje pod nově založenou obecně prospěšnou společností Via Roseta o.p.s.

 •   © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba