A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Akustika

STAVEBNÍ AKUSTIKA

 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení dělicích vertikálních i horizontálních konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení  obvodových konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti stanovené dle hlukových studií
 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení dělicích konstrukcí z hlediska kročejové neprůzvučnosti
 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení dělicích složených konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • stanovení požadavků a posouzení optimální doby dozvuku
 • návrh akustických podhledů
 • návrh pohltivých povrchů pro dosažení optimální doby dozvuku
  (ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit navržené hodnoty dílčím měřením analyzátorem zvuku)

ANALÝZA ZVUKU

 • návrh protihlukových clon
 • průkaz šíření hluku ve venkovním prostoru ( hluk z dopravy, hluk z výroby, hluk od vzduchotechnického zařízení, hluk ze stavební činnosti )
 • průkaz šíření hluku v budovách ( hluk z vnitřních zdrojů technologického vybavení-vzduchotechnika, výtahová zařízení, dieslové a elektro motory, garážová vrata, hluk ze stavební činnosti uvnitř budovy )
  ( ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit navržené hodnoty dílčím měřením analyzátorem zvuku )

Grafický výstup protokolu předběžně vypočtené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba