A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Akustika

Měření provádíme zvukovým analyzátorem Brüel Kjaer, Investigator TM typ 2260.

STAVEBNÍ FYZIKA

 • měření vzduchové neprůzvučnosti vnitřních stavebních konstrukcí
 • měření vzduchové neprůzvučnosti vnějších stavebních konstrukcí
 • měření kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
  ( ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit teoretický návrh a posouzení dílčích konstrukcí )

ANALÝZA ZVUKU

 • měření hluku z dopravy
 • měření hluku ze stavební činnosti
 • měření hluku stacionárních zdrojů vnitřních
 • měření hluku stacionárních zdrojů vnějších
  ( ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit posudek s teoretickým návrhem a posouzením)
Zvukový analyzátor Brüel Kjaer, Investigator TM typ 2260


Grafický výstup protokolu naměřených hodnot analyzátorem zvuku Brüel Kjaer, Investigator TM typ 2260

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba