A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
8.3.2019  |  Ing. Ondřej Pavel

Krátká reportáž ze školení - Triflex, Minden

obr. 19
Fotogalerie...

Na přelomu února a března tohoto roku proběhlo pro zaměstnance naší společnosti A.W.A.L. s.r.o. školení v německém Mindenu. Hlavním tématem byly izolační stěrkové systémy Triflex.

Školení započalo ve čtvrtek v poledne úvodním slovem pana Larse Kleinegeese, M.A., který nás prováděl po celou dobu dvoudenního programu. Na úvod stručně představil společnost Triflex GmbH & Co. Dále se věnoval samotnému materiálu PMMA, který využívají právě pro své izolační systémy, včetně jeho srovnání s polyuretany a epoxidovými pryskyřicemi. Po úvodu se všichni zúčastnění přemístili do učebny, kde už měla následovat praktická část zaměřená na samotné provádění stěrkové izolace, která byla hlavní náplní celého školení. Tato část se skládala nejprve z praktické ukázky, na kterou následovala zkouška šikovnosti všech zaměstnanců A.W.A.L.u. Ti si během praktického cvičení zkusili opracovat několik základních detailů pomocí detailové izolační stěrky Triflex ProDetail. Čtvrteční den byl příjemně zakončen společnou večeří. V pátek dopoledne praktické cvičení pokračovalo ve stejném duchu. Všichni si vyzkoušeli aplikovat také balkónový systém Triflex BFS a mimo jiné byl také představen Triflex ProFibre – doplňková izolační stěrka s rozptýlenou výztuží pro opracování složitějších detailů.

Všichni zaměstnanci přistupovali ke školení se zájmem. Celý program byl obohacen nejen odbornou diskuzí týkající se problematiky materiálu a jeho aplikace vyplývající z oboustranných zkušeností, ale také přátelskou atmosférou, která panovala po celou dobu návštěvy. Cílem školení bylo podrobněji seznámit zaměstnance s vyztuženou stěrkovou izolací na bázi PMMA, s jejími možnostmi aplikace a chybami při provádění. Účelem bylo doplnit převážně teoretické zkušenosti zaměstnanců, kteří projektují, posuzují či dozorují stavby, také o zkušenosti praktické.

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba