A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
8.6.2018

Seminář – Památky a vnitřní klima


Ve čtvrtek 24. 5. jsem navštívila seminář, na který jsem se těšila i z osobního zájmu o historické stavby. Pořádala jej Společnost pro technologie ochrany památek - STOP s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v příjemném prostředí Přednáškové auly domu ABF, Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství. Odborné setkání všechny zúčastněné "vtáhlo" alespoň prostřednictvím plátna a poutavého povídání za zdi památkových objektů - našich historických klenotů a hodnotilo tak kvalitu vzduchu ovlivněnou fyzikálními, biologickými a chemickými faktory. Naše společnost A.W.A.L. s.r.o. řeší vlhkosti v budovách, ale především v těch klasických, od rána do večera obývaných. Zde se odborníci věnovali vnitřnímu prostředí a kladli důraz na správné větrání a vytápění prostor v památkově chráněných budovách. Kromě historiků a stavebních inženýrů se otázkou vlhkosti a výskytu plísní v památkových stavbách zabýval také pan doktor Mgr. Tomáš Hájek, Dr. jehož přednáška byla zajímavá tím, že v hlavní roli nebyla stavba, nýbrž člověk a vliv vnitřního klima na něj. Nejhorší podmínky v domě má dětský pokoj a jedno ponaučení - Lepší mít zeď od dítěte špinavou než potaženou chemickým nátěrem, který je sice lehce omyvatelný, avšak jeho každodenní působení má na člověka velmi negativní vliv... Doktorand Ing. Denis Míček z VUT Brno povídal o důležitosti denního osvětlení, které výborně doplnil o historické skutečnosti pan doktor Zdeněk Vácha z Národního památkového ústavu. Každá přednáška vzbudila zájem o další dotazy a rozšíření informací. Krásně se pospojovaly znalosti vědecké a praktické. Celá akce měla velmi přátelský průběh. "Špatně zpracovaný projekt značí špatné zadání." "Vše už bylo vymyšleno, ještěže máme dochována ta schémata větrání kostelů a dalších významných staveb, my už vše jen opisujeme" zaznělo z úst pana inženýra Červenáka z TP - techniky prostředí. Pan inženýr měl jistě na mysli, že je důležité vše pečlivě zpracovat a připravit, aby ten podklad pro budoucnost měl správné základy....

Stavby, ať už historické či moderní, mají ale něco společného - mají nám dobře sloužit a bude to tak, když my budeme dobře sloužit jim. Výsledkem starosti o ně, především dobrým větráním a vytápěním, nám bude zdravá stavba a zdravé prostředí pro náš pobyt v nich. A když už k problému s vlhkostí dojde, budeme alespoň vědět, za kým se vydat, na koho se obrátit.

V říjnu se můžete těšit na další seminář, který pořádá Společnost pro technologii ochrany památek - STOP. Více Informací najdete na www.pamatky-stop.cz.

Podpora památkově chráněných objektů je důležitá, je to náš odkaz pro budoucí generace.

Kateřina Zelená
redakce

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba