A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
4.5.2018

Školení izolatérů v praxi


Jednou z činností, kterou máme velmi rádi, protože rozšiřuje obzory a předává informace, jsou praktická školení.

V úterý 17. 4. 2018 jsme takovéto školení realizovali pro jednu z divizí Metrostavu, a.s. a to v tom nejsilnějším složení, které máme k dispozici. Školení se sestávalo ze dvou částí – teorie a praxe.

Teorii (přehled vad a poruch hydroizolací ze všech ohledů a zejména z hlediska provádění) přednesl Ing. Marek Novotný, Ph.D., znalec v oboru stavební izolace a pak následovaly praktické ukázky provádění izolací na maketách, které byly pro toto školení připraveny.

Praktickou ukázku prováděli naši políři pánové Přemysl Rut a Václav Bína s vlastním komentářem, nebo i komentářem pana Marka Novotného. Obsahem předvádění byly izolace na bázi modifikovaných asfaltů, resp. fólií PVC-P, kterou jsou nejrozšířenějšími izolatérskými technologiemi v našem stavebnictví. Poslední část byla věnována řešení detailů pomocí stěrek, a to stěrky na bázi PMMA, tedy polymetylmetakrylátu, který se ukazuje jako v současné době nejlepší hydroizolační materiál, hydroizolační stěrka.

Rádi zaškolíme i vás.

Více v článku Školení izolatérů v praxi na www.izolace.cz.

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba