A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
30.6.2011  |  Ing. Štěpán Hrádek

Fotovoltaická elektrárna a rozvodna TR 110/35 kV - měření hluku z provozu

foto č. 3
Fotogalerie...

Měření hluku z provozu fotovoltaické elektrárny v Mimoni, v Ralsku-Kuřívody, v Ralsku-Jabloneček dne 24.6.2011. Cílem měření bylo získat údaje o hluku z provozu technologického zařízení výrobny elektrické energie - fotovoltaické elektrárny v ulici Okrouhlická v Mimoni ve venkovním prostoru na hranici pozemku areálu eletrárny.

Měření hluku z provozu rozvodny TR 110/35 kV Noviny pod Ralskem dne 4.7.2011. Cílem měření bylo získat údaje o hluku z provozu technologického zařízení rozvodny elektrické energie označené TR 110/35 kV NOVINY v Novinách pod Ralskem ve venkovním prostoru na hranici pozemku areálu rozvodny (u plotu) a ve venkovním chráněném prostoru stavby nejbližšího rodinného domu č.p. 36 od rozvodny.

 

Foto č. 1: pohled na měřicí místo 1 na hranici areálu elektrárny

Foto č. 2: pohled na měřený zdroj hluku - měnič proudu, transformátor (místo 1)

Foto č. 3: pohled na hlavní zdroj hluku - tlumivku, v pozadí dále spínací stanice, transformátory a sklady

Foto č. 4: pohled na "nové" transformátory a tlumivky (šedé stavby vzadu)

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba