A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
5.4.2011  |  Ing. Karolína Houdová

Suterénní prostory bytového domu, Praha


Expertní posouzení stavu suterénních prostor, koncepční návrh řešení,  Argentinská ul. 320/34, Praha 7

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba