A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
12.4.2011  |  Ing. Monika Michálková

Společenské centrum obce Zichovec


Akustická studie - šíření hluku ve venkovním prostoru

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba