A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
16.2.2011  |  Ing. Monika Michálková

Areál ZŠ Babice


Akustické posouzení areálu a výpočet a posouzení denního osvětlení vybraných učeben ZŠ

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba