A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat
21.3.2008

Administrativní budova Letiště Ruzyně, Terminál 2 Jih, Praha


Fotogalerie...

Vypracování expertního posouzení a koncepčního návrhu sanace střešních plášťů šesti objektů komplexu vzájemně propojených budov, které dohromady tvoří objekt administrativní budovy Letiště Ruzyně – Terminál Jih 2, Praha 6.

 

Expertní posouzení a koncept návrhu sanace střešních plášťů byl vypracován na základě stavebně-technického průzkumu, při kterém byly provedeny kontrolní sondy do střešních plášťů, byly zjištěny návaznosti na jednotlivé prvky střešních plášťů, technický stav jednotlivých střešních plášťů, zároveň byla pořízena fotodokumentace.

 

Expertní posouzení a koncept návrhu sanace obsahovaly :

-         technickou zprávu ( popis stávajícího stavu, hodnocení použitých materiálů a technologie, zakreslení provedených sond a zjištěných poruch, vyhodnocení dle vyhlášky č. 137/1998 Sb, návrh řešení včetně návrhu detailů, dalších návazností na řešené střešní pláště )

-         tepelně-technické posouzení stávajících a navržených skladeb v programu Teplo 2007 z hlediska součinitele prostupu tepla a bilance vodních par

 

Expertní posouzení s konceptem návrhu sanace bylo vypracováno jako podklad pro objednatele pro zpracování projektové dokumentace sanace předmětných střešních plášťů.

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba