A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Komplexní sanace panelových domů


Fotogalerie...

Nabízíme zpracování komplexní projektové dokumentace a další nadstandardní služby týkající se projektu opravy vad a sanace, modernizace panelových domů. Máme dlouholeté zkušenosti s projektováním stavebních izolací a se sanací obvodových plášťů panelových domů. Firma se touto problematikou na našem trhu zabývá již  přes 10 let.

Z našich referencí lze vybrat několik v poslední době realizovaných panelových domů, kde byla  také získána státní dotace SFRB  pomocí programu PANEL a Vady panelové výstavby (statické poruchy).

Doporučíme Vám optimální technické řešení a zpracování technických podkladů v závislosti na Vašich finančních možnostech a investičním záměru.

Komplexní oprava a modernizace panelových domů znamená:

 • statické zajištění panelového domu a konstrukcí
 • sanace střešního pláště
 • sanace lodžií a balkónů
 • dodatečné zateplení fasády včetně řešení tepelných mostů
 • výměna oken a meziokenních vložek
 • řešení vstupních prostor
 • termovizní a akustické měření

Nabízíme Vám vyhotovení:

 • Projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Projektové dokumentace pro výběrové řízení
 • Projektové dokumentace pro provedení stavby
 • Statického posudku pro program SFRB Vady panelové výstavby
 • Energetického auditu
 • Energetického průkazu
 • Energetického štítku

Nadstandardní služby v oblasti sanace panelových domů:

 • měření termovizní kamerou
 • měření vnitřních povrchových teplot v problémových detailech
 • akustické měření
 • technický dozor

 

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba